ส่วนบริหารจัดการข้อมูล Back office System

ระบบบริหารจัดการคำของบประมาณ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


กรอก Username และ Password ลงในกล่องด้านล่างเพื่อเข้าสู่ระบบ